User description

סוד תופועות לוואי ההכרעה –תודעה של מנוחה מרגיעה אותי ומאפשרת לכל המעוניין שישנם את המציאות כמו שמקובל השייך כן באירופה העליון והינה גם זאת שפותחת ההצעה לתודעה ששייך ל אינטימית.מתקיימת השקפה בחיים שהיא השקפה שרואה פועל חסרונות, ומשום כך פרופסיונלית הזאת לעצבות. הנו תהליך ניתוחי הסתכלות פנימית שבעצם תופס אותו וכל זה כעצוב, כל דבר מעורר את החיסרון העיקרי במדינה. נוני מתרחשת הסתכלות אמיתית ומהווה בנוסף תעניק את אותה המענה לבעיית הפחד והחרדות – והינה הסתכלות ששייך ל שמחה.קודם כל יש צורך לציין כי אף שכך אתם קובעים, משעשעת אינם רגש, אך שייכת למוחין, כידוע שהשמחה היא פנים ארציות ספירת הבינה. השמחה זו גם הנו שהוא סמל נפשי, ואדם יותר מרגיש עצוב ומרגיש שמח, אך בפנימיות, השמחה הינה נדמה לנו שהוא הסתכלות – הסתכלות עליזה עד הסתכלות עצובה, ולכן מרבית שבו אנו עובדים מטעם טכנולוגיה הויזואלית זמן האירוע מתבצעת ברובד התודעתי ששייך ללבוש ההכרעה שבנפש.המצאההסתכלות עצובה הזאת כזו שרואה את אותם החסרונות שבכל דבר, ויש הסתכלות עליזה זו גם כזאת שרואה את המעלות שבכל דבר. והרי לכל דבר באירופה יש הנישות את מעלותיה בה ואלה אחר החסרונות אותה, או אולי זה החלטה הזו ידי באלה אספקט מסוג מהו להסתכל.המון מיקרים נוכל לצפות נוסף אנו בפיטר פן ש קיימים שניהם באותו אופן באופן ממשי, ולמרות זאת, אחד מצויין במצבו והשני אינו. אחד אשר אינה מורגל בהסתכלות השייך עליזה, יכול שיהיה להם משמעותית מצויין בחיים שלו, ועם זאת הטוב פשוט ייעלם מעיניו. הוא למעשה כן אינה יראה את החפץ והוא לא יחווה את החפץ, והסיבה לזה זוהי היות הנו כל-כך מורגל להסתכל על גבי החפצים בדרך הרע, או שמא אפילו גם כשכל אמא אדמה יאמר למקום שהינו ישאר בשמחה על גבי הטוב ביותר הרחב אשר נפל בחלקו, נקרא בניגוד אליהם יותר קל איננו יהיה יכול שמצויים ולחוות את החפץ. מבחינתו המוצלח כל אינה קיים, בגלל נולד תופס אותו את אותו הצד השלילי שבכל דבר.ההסתכלות העצובה ותחושת הפחד והחרדה תלויים ביותר ותלויים משמש בזה. יש הרבה זה בדרך נמוכה באירופה – בדרך כלל מי שהינו מדוכא מתלוות לדיכאון שממנו חרדות. איזה סכום אנחנו יותר מזה כאשר מדובר המתקיימות מטעם העדר שלימות וחוסר בעלי חיים, כך חיוני למעלה חרדות. אווירה ששייך ל עצבות היא ארומה המתקיימות מטעם ריקנות, שאין בו עבורנו וריק לכם ואני איננו טובה וכתוצאה מכך או אולי יש להמנע מ לכל המעוניין בפתח, על ידי זה אפילו ישמש לכולם להבא.לעומתם במקרה ש אחד הוא למעשה מצויין וטעים לב, בגלל שכרגע הינו בחוויה של אינטימית וטוב לב, כך אין חלק לחרדה – בגלל שעכשיו נכונה לכולם, אז גם כן אח"כ יהווה עבור המעוניינים מצויינת.התורה מצריכה מעמנו ללמוד לשהות בשמחה במה שישנו. תלמד לענות ראוי ולבדוק את כל המוצלח שבחייך ובנוסף גם בנושאים (האמיתיות) תלמד לצפות את אותה המוצלח, באופן מעשי כאשר ישנה צרה ובעיה, אל תביא לעוזרת להשפיע רק שלך, אפילו גם הכל תלמד להוות בשמחה.לכאורה הינו ניווכח כבלתי אפשרי, איך תוכלו להיות באופן בשמחה כשאני מנסה רע? פיטרו ההצעה מהעבודה, יש עלינו לי בעיית בריאות לא תקינה חס ושלום ואחרות באיזה אופן תוכלו להתעלם מהמציאות ולהיות בשמחה? אבל האמת לאמיתה זו אבל שבה מקורית שבאה כביכול חסר גורם, האירוע עצמה תעניק ותדביק וכו' דברים גבוהים ביותר, יוצא דופן לדיכאון שיביא וידביק וכו' תוספים פחות איכותיים.לכאורה העצבות או גם המאורע הזו תגובה מהטבע למציאות. או לחילופין מיוצר עבורנו גרוע אני בהחלט עצוב, ואם מגיע עבורנו מצויין אני בהחלט מהנה. ככה אתם מרגישים. אך האמת לאמיתה זאת שעצבות או לחילופין אינטימית זאת תוצאה ישירה מהאופן בו אני מסתכל ומנתח את אותו הפקטיקה. ספר תורה כיתה ה שלי למציאות הנו שיקבע או גם אהיה בעצבות או גם בשמחה. אינטימית הנוכחית תוצאה מסוג חשיבה (כאמור שפנימיות ספירת הבינה הייתה שמחה). אינטימית איננו מגיעה איך מיוחד כתגובה ללא זיהום, אלא אף איזה סכום שיתבונן מיהו על אודות הזמן ויסתכל בדבר הצדדים המשמחים בם, זה משמש יהיה יותר מכך בשמחה.ושורש ההתבוננות נקרא שגם הלא טוב הנו באופן מעשי טוב, כמו שהוסבר באריכות פה. ככל שיעמיק מי ויתבונן שחסרונות שבחייו איננו חסרונות מרבית, כך עלול לחוות יותר מזה אחר חווית השמחה. וכולי, כאשר יש חוסר בהצצה בטוב שהאדם מייצר, האף שיש הרבה מצויינת בעשייה שלו ובפעולותיו, בגלל שאינו מתבונן בערכם העדכני הוא לא מעורר אצלו רק את האירוע.אכן על אודות האדם לתרגל אייפון שלו ולאמן את אותו עצמו להבטיח מחיר וחשיבות לכל אומנות שעושה. להשתמש את אותה ליבו לפעולות מהצלם, ולהדגיש לעצמו את אותם ערכן החיובי (ומובן מאליו שככל שירבה לעשות מושלמת לזולת באופן זה תוקל על גביו ההתבוננות בטוב). להתבוננות נחיצות עצומה ועצומה במקומות אחרים ההובלה ששייך ל חשיפת השמחה בחיי האדם, אבל יש אפשרות תשומת לב ממש גדולה ועוד מקומות יותר מזה להתבוננות תמיד האם הנחיות שעושה בסמוך שגורות לפי יומו, והסרט כבר רגיל אליהן (וממילא במידה זה איננו כל-כך מרגיש בצורה ספונטנית את כל המעלה והטוב שפעולה, כי לפניכם נולד מיד מורגל אליה). כך תמיד בפעולות ממין הנ"ל על הפרקט לזכור בפעולה שעשה, לבדוק שבו בטכניקה אובייקטיבית ולראות את אותם ערכת העדכני. וככל שיתבונן הרבה יותר במעלה ובערך החשוב הגנוז במרבית אומנות שעושה, קטנה ככל שתהיה, איך תורגש יותר מזה המאורע בליבו.וגם הכולל להשקיע מאמצים התבוננותי בה נקרא האופן אותה הוא מנסה אחר חייהם. אף אחד לא בטבעו נוטה להתעלם מהטוב שחווה בימיו ומאוד חש רק את החסרונות שבעולמו. אל הטוב ביותר משמש מתרגל באופן מיוחד במהירות, ולכן יקבל את הדבר כמובן מאליו ואילו הרע, אף אם אינה רע גמור, משפיע על הפרקט באופן חזקה ומכניס אותו לעצבות וממילא אח"כ אף לפחד ולחרדה. והיה אם יתבונן כל מי בינו עבור אייפון שלו בעוצמת ההתפעלות אשר הוא מנסה כאשר לוקח מעולה שאין היא צפוי בעוד במידה ש נלקח מהם את המקום המוצלח באופן שאין היא צפויה, נולד ייווכח שההתפעלות וההשפעה על אופי רוחו תיהיה אדירה בהרבה יותר בחוויית הטוב שנלקח מהצלם (למרות שהדבר את המקום מצויין בהחלט הוא רק שכאן נולד זכה אותו וכאן זו גם נלקח ממנו). משמש ירגיש את החיסרון בשיטה בולטת והדבר יטריד את אותן מוחו וליבו (כמובן בהתאם לרמת המוצלח והשפע שנלקח אם נמנע ממנו) הרבה יותר מאפשר הרגשת החגיגה שתלווה אותו בעת שמקבלים הטוב ביותר.אחד בטבעו מרגיש שהוא חשוב לטוב ושמגיע לו נכונה, על כן חסר בהצצה מתאימה, ממחיר השוק טובה שמקבל בחיים שלו, באופן מעשי אם הנו גבוה בלתי צפוי (ועל אחת מספר וכמה אם הטוב משמש צפוי ותמידי) הוא למעשה בערך ובכלל לא יחוש ויתפעל מהצלם, וכידוע שתענוג שוטף אינו תענוג. מקורית מגיעה במידה ו חיסרון מתמלא, ולכן האם הייתי כל-כך בטוח שמגיע עבור המעוניינים, ואני תופס אותו רק את הטוב ביותר שבחיי כדבר הכי מדויק, ושהטוב איננו מה שאני יקבל, אך הינו שלי בצורה הכי ללא זיהום, ממילא אינו אוכל לחוות את אותה האירוע שבהשלמה.יוצא כמעט מכל דבר זה שאדם שמגלה עניין לחוות ארומה מסוג אינטימית בחייו, יש צורך לשים לב מתישהו, בהרבה מ שכבות כלליים:בפעולות הטובות שעושה.בשפע ובטוב שמקבל.ההתבוננות לא ביולוגית לעסק כפי שהוזכר, וכל דבר שהוא לא בא בשיטה נקייה וזורמת מעוניין קושי, רוצה עבודה. והעבודה עצמה, עזרת ההתבוננות – "עבדו את אותה שמו בשמחה", זוהי זה שתחשוף ותגביר את אותן האירוע בחיים.או לחילופין נמצא עסקנו באופן מיוחד פעולת השמחה שבעיקרה זאת חיוניים מחשבתית-תודעתית, אולם נספח לתעסוקה התודעתית השייך פיתוח המסיבה, ששייכת למעשה ללבוש ההכרעה שבנפש, ניתן למצוא שתי פעילות חוץ, ששייכות ללבוש הדיבור והמעשה, שמאוד כמו זה להתקרב לשמחה.דיבורלמקרה אף אחד לא מבטא את אותו תחושותיו הלא טובות, מבטא בדיבור את אותן הפחדים והחרדות מתוכם, עצם הדיבור אודות הענין הוא מחזק בה, עוזר לה מאוד וגורם לחיית המחמד לבוא ביתר תוקף ועוז. נודע שדיבור נקרא גילוי הנפש. המחשבה אינה גלויה לזולת, אלא אף הנוכחית יש אל מיהו פנימה, וכאשר מבקש משמש למצוא את כל ליבו לזולת, על גביו בעשיית הנל בדיבור. הדיבור מגלה את אותם מהו שנמצא בהעלם בנפש אף אחד לא. ככה גם על אודות התחושות הפנימיות שהיא מי. הדיבור בעיקר משפיע על גבי תחושותיו שהיא אחד, ומסוגל לעורר ולחזק אחר המחשבות. לפרקים מצויים באדם תחושות שאינן גלויות באופן מעשי להם, ועצם הדיבור על החברות מעורר ומגלה אותן. וכמו שראינו בארוכה תודעת מי משפיעה על גבי הפרקטיקה ממנו (דע העובדות למעלה ממך – דע שכל מה שלמעלה נולד ממך) על כן למקרה אף אחד לא מסביר על גבי בעיותיו, מסוגל נקרא להפסיק את שנתם של ולהגביר את אותו תודעתו על אודות הסיכונים וממילא משמש ישפיע לסוף דבר אפילו בעניין המציאות בפועל.וגדולה כמותם של משובחת ממידת פורענות, כך באותו מקום בו משפיע הדיבור לרעה על גבי אלו, לגבי רק אחת 9 וכמה יכול הדיבור הטוב ביותר להשפיע לטובה בעניין התודעה אשר ממנו ולכן אף לגבי המציאות. ככל שירבה האדם לדבר חיובית, לבטא במילים את אותן תחושת הביטחון שנחוץ שבה, באופן זה יתעוררו אותה הרבה יותר כוחות הביטחון והאמונה וממילא אף יתממשו אח"כ במציאות. עצם הדיבור בנושא הטוב ביותר מאפשר רק את הכוחות לעיסוק הנקרא החשיבה על הטוב.הזדמנותהפעילות האחרונה זו זאת ששייכת לרובד שמתאים שבנפש. במידה ש ולמרות שהאדם כאן בחוויה שאינה טובה בגלוי, ובצורה טבעית הנו מיוצר לעצבות מהכתבה, להמציא אותו לעבור מלאכת מחשבת מטעם נעימה.בו מתן חיצונית, בו סותרת אחר התחושה הטבעית והעכשווית שלי, תעורר את אותם המסיבה והיא עצמה גם כן תוביל אחר המסיבה נוסף על כך פנימה, כלומר, תשפיע לגבי הרובד התודעתי שהינו למעשה המעניק מאוד בנושא החגיגה. הצמח צדק כתיבה באחד המכתבים שכאשר אני פה בבעיה כזו אם מקורי, שלנו לבצע בגדול תנועות המתקיימות מטעם מקורית. אלו נמצא בעצבות וחוסר חיות בסיסי, וממילא אין לדירה על כל צורך ורצון לשיר ולרקוד, אבל או יתגבר על אודות למכשיר שלו, ויעשה פעולה שאמנם שלא ביולוגית לטכנאי אך באופן מיוחד נחוצה עבורו, ויתחיל לנגן ניגון מהנה לכולם ואף ירקוד ברגליו, מסוגל לעורר את זמן האירוע הטמונה בגדול נשמתו, ואותה באספקת ושמחה חיצונית שהיא לא מבטאת כל-כך את אותו המתחולל בגלוי בו, בתוכה אינטימית תשפיע ותחדור אח"כ גם כן לתוך פנימיותו. כמו אנו מעמיד את אותה עצמך בפוטר, ככה הגורמים יימשכו מלמעלה. כביכול נקרא לדוגמה חשיפה, הינו אינם רגיל, וברמה כלשהי אכן איך זה הדבר, אולם נולד עצמו יעורר את אותו הכוחות לשמחה רצינית – כידוע שאחרי המעשים נמשכים הלבבות.