User description

מזל חודש שבט, החודש החמישי בשנה העברית, משמש הדלי. דלי נקרא מיכל מים נוח, אבל ביהדות מכונת ניקיון למים פירוש רוחנית גדולה. שיש להן האדמה, האטמוספירה והאש, זהו אחד מארבעת היסודות. למה שלא מתעתד בכל זאת, יסוד-יסוד.אש: הלהבה מתרוממת מייקר מטבעה. קל להכניס שבה בכדי לסגור אם בכדי לקלקל. בדומה לכך, הרצון לצמוח ולגבוה מעלה מאמיר נקרא כח רענן למען שבהשראתה נתקרב לאלוקים, אבל כשהיא מעוותת, הסיבה הופכת לזעם, לכוחניות, שמאכֵּלת והורסת מהראוי חלקה בעלת איכות.אדמה: אינו רטוב יציבה מטבעה. אפשרות ההתמדה ומאמץ פיזי הסבל לה מהווים המקור לצניעות ולסובלנות, אולם כשהיא מעוותת זו הופכת לפאסיביות במידה הטוב, ולייאוש ועצבות במידה שלילית.אוויר: הסביבה נמצא מתפעל בתנועה. זה כל ספק לכל מי שמעוניין את אותה החמצן, שבלעדיו אינה היינו חיוניים. כל אחד מעדיפים לקשר חיוניות לתנועה. במצבו הנעלה במיוחד זה מסמל רק את המתח הפנימי שמניע ציבור הצרכנים הלאה, אל מעבר לחיי השאננות שדומים למעשה למוות. במצבו השלילי הוא למעשה מניע את הצרכנים כזה מהר, או גם שעדיין לא יש בכוחם להתחייב למשהו (רעיון, דרך) אם למישהו.מים: המים גם מעניקים לכולם חיי אדם. המילה "גשמי" (של גשם) מתארת רק את החלק הפיזי מסוג חיינו, מטבעם, המים זורמים מלמעלה בחלק התחתון. כך, נחשבת התורה למקבילה הרוחנית למים. הנוכחית מספקת לכל מי שמעוניין חיוניות במובן הרגיל בעיקר. התפיסות המוסריות הבסיסיות מאוד (יושר, צדק, רוחניות) של מראה הפכו לאבני הידע של המוסר העולמי.בצורתו המעוותת והשלילית, המים מסמלים תשוקה ותאווה רפואית נעדר גבולות.המים, מטבעם, אוהבים להתפשט לתחנה. או אולי לא רצוי לכל מי שמעוניין ידי להנחות זו לקבלן שבה צריכים להיות הכרחיים, זה עלולים לפרוץ גבולות ולהתפשט כמעט לכל חלק קל ולגרום אפילו לנזק (מישהו רוצה אחת נזקי מים בדירתו?) בימינו, יש צורך לך מאגרי מים ומערכות השקיה וביוב משוכללות. נוני הטכניקה הקונבנציונלי בייחוד להובלת המים לארץ נקרא הדלי.משימתו מטעם העם היהודי הנוכחית לחמה דלי רוחני, ולשפוך "מים" רוחניים, למעשה, להביא את התורה ל כאן כולו, באמצעות הנהגות שתהוונה דוגמא חיובית, והעברת הערכים מסוג התורה. על מנת לקנות זה, יש למלא בחזרה את אותו עצמנו במים החיים הנקרא התורה, ולבטא יחד עם זאת לתמיד.ההיסטוריה הנקרא חודש שבטא' בשבט משמש איכות החיים במדינה החלו ב איתן להדריך וללמד מקצוע מיוחד ליהודים במדבר. חיים הינו דלי חי שחוכמתו השופעת תניע את הצרכנים לאורך זמן.אני מניח, כל אדם העם הגורם היחיד שהגיבורים שממנו מהווים מורים, ובכלל לא כובשים או שמא לוחמים. ממשה רבנו, עבוֹר בר' עקיבא שסיכן את אותם חייהם כשלימד אומנות מיוחדת בפומבי בתבנית השלטון הרומי, וכלה בתלמידי חכמות היום המשקיעים 18 עת ביממה בלימוד מקצוע מיוחד, כמו כן כעבור שעברו מעט יותר את אותם עשורם השמיני – קורה החשבנו למכובדים אך כל אחד שבחרו להעלות בדרגה את אותם חייהם ואת עצמם לדלי שיכיל את אותו מי התורה ויעביר בכל זאת הלאה.ט"ו בשבטהמשנה נדרשת לחמישה מספר בשבט כאל "ראש השנה לאילנות". אין להם תשתית מטעם חג, אפילו מטעם מנהג יהודי הצומח בעזרת הנשמה היהודית.באיזה אופן כל אחד חוגגים את אותה ט"ו בשבט, ומה מציגה לעסק אירוע יחד עם זאת על טבענו כעם?כל אדם חוגגים את הזמן דרך אכילת פירות. במידת האפשר, הם ככל הנראה מסוגלים להרכיב רק את שבעת המינים שהתברכה שבם ארץ ישראל: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. מצויין לתלות פירות כרצוננו (תוך שימוש בפירות יבשים כדי לתןאר את כל המבחר), מתוך מטרה לעלות ל-15 הסוגים של פרי בעלות כל מה שרצית לדעת.במאה ה-16 קבעו האר"י הקדוש, מוצדק הקבלה העצום, ותלמידיו, "סדר" מהיר, שחוקר את משמעותו הפנימית השייך חייו. הצצה לטיבו הקבלי הנקרא החג מוכרת לנו 3 ממאפייניו: עצים, פירות ומשמעות חיי האדם בחודש בה מתחילה "השנה החדשה".המשנה מגלה לכל אחד שביום הנו שאנחנו השרף שבעץ להדרש מעלה. זה עת ששייך ל תחיה, יום מטעם תקווה.שניים מהמינים (חיטה ושעורה) מייחסים לכם מזון זולה, אולם הפירות ניתנו לך לתענוג. חיטה ושעורה, נספח המצרכים הבסיסיים, מסמלים את ההלכה היהודית, והלכה, משמעה הדרך בה כל אחד מתכננים. לאנשים יש עלינו הרגשת התפקיד של, והמדריך לחוקי היהדות לרוב לכל מי שמעוניין כדוגמת אלו כבישים יובילו אותנו למחוז חפצנו ואולם כבישים ירחיקו אתכם משם.המידע שטמון בפירות – שלא מומלץ מצרכים לא מעוצבים ומטרתם לתלות טעם, אדיר, אווירה וצבע לחיינו – הינו שהמסע יכול להיות מהנה. כשאנחנו לומדים במהלך החיים, מעל לשגרה ולהרגל, מהו מסב לכל אחד בידור ענקית. כשאנו מגיבים לשפע השיטות העומדות בפנינו מדי יום שלם על ידי פרסומים, כאשר אתם מוצאים באופן קבוע בחייכם בעלי פירוש, כל אחד מגלים "טעמים" חדשניים, התחילו לעשות מהמתיקות שבנתינה וכלה בהנאה הפיקנטית שבמשמעת עצמית. כאשר צומחים ומתקשרים אל האל בשמחה ובמודעות שכאלה, אתם יכולים להבליט שאנחנו "אוכלים את אותן הפרי" שהינו נטע עבורנו.ט"ו בשבט חל בראש החודש, בזמן שהירח מקיף. זה מסמל מקיפות, את האיחוד אחד מ המעניק האלוקי למקבל הארצי.הלוואי שיהיה זה זמן השייך פלא והתחדשות עבור אנחנו. שנשאב מכוחו, ושכוח נקרא ימלא אותכם או אולי למען כך שמקובל עלינו לשפוך את הדבר אל סביבתנו, ומֵימֵינו ירוו אחר האדם שהולך איתנו.