User description

Phan Thị Hồng Hà am tường về du lịch Đà Lạt là sáng lập viên của moccasinbendpark .org. Trang moccasinbendpark của mình chuyên viết về du lịch Đà Lạt và các địa điểm du lịch khác ở Việt Nam. Đà Lạt là điểm đến du lịch thú vị với nhiều quán ăn ngon, địa điểm đẹp nên thơ.